Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
jadłospis

Jadłospis na CZWARTEK:

2021-10-28

kotlet schabowy 100g

ziemniaki 200g

mizeria 100g

kompot owocowy/woda z cytryną 200ml 

do wakacji

Do wakacji:

239 dni

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Wicko.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Konieczne jest łączne spełnianie następujących warunków:

  1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Wicko w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

UWAGA: Do oświadczenia należy OBOWIĄZKOWO załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR (np. umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS, świadectwo pracy itp.). Oświadczenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Termin składania oświadczeń upływa 18 października 2021 rWszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wicko, do której aktualnie uczęszcza dziecko lub (w przypadku uczniów szkół średnich) w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wicko w godzinach urzędowania.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 598 611 182 wew. 126.

Załączniki:

Informacja

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie pełnoletniego ucznia

 

BIP
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 181 350
Wczoraj: 513
Dzisiaj: 74
Online: 6
c) 2011-2021 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem