Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
do wakacji

Do końca wakacji:

59 dni

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI koło zaint. - przyroda

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

KÓŁKO PRZYRODNICZE

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Ewa Gwiazda

Harmonogram zajęć: czwartek, godz. 13:40-15:15

 

 

 

 

        Nadrzędnym celem zajęć z kółka przyrodniczego jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Proponowana tematyka zajęć  stanowi uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach 4-6. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą  czterech nauk: biologii, fizyki, chemii oraz geografii, które składają się na przedmiot przyroda. Metody i formy pracy na zajęciach dostosowane są do możliwości intelektualnych uczniów. W ramach zajęć dwukrotnie zorganizowano wycieczki: do Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Łebie oraz do Sali Dydaktycznej Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce. Urozmaicenie zajęć w postaci różnorodnych gier, konkursów przyrodniczych, zajęć terenowych, przedstawień , działalność plastyczna, wykonywanie doświadczeń, a także konkretne działania w środowisku i dla środowiska, sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji.

 

 

              Zajęcia z kółka przyrodniczego w roku szkolnym 2014/2015


 

 

 SPRAWOZDANIE

Z PROWADZENIA ZAJĘĆ  KOŁA PRZYRODNICZEGO

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Informacje o realizacji zadania

W terminie od 8 września 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku przeprowadzono 32 godziny zajęć  koła przyrodniczego dla uczniów z klas IV-VI. Zajęcia prowadzone były w czwartki, w godzinach 13:40-15:15.

Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach koła przyrodniczego było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Program koła przyrodniczego zapewnił uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Uczniowie mieli również okazję trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą.

 Proponowana tematyka zajęć  stanowiła uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach 4-6. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączyły teorię z praktyką i dotyczyły czterech nauk: biologii, fizyki, chemii oraz geografii, które składają się na przedmiot przyroda.

Potwierdzeniem zrealizowanych zajęć są na bieżąco wykonywane wpisy do dziennika, a także karty pracy, gromadzone w teczkach oddzielnie dla każdego ucznia.

Zajęcia prowadzono zgodnie z opracowanym harmonogramem i programem zajęć.

 

Prowadząca/y zajęcia

mgr Ewa Gwiazda

 

Uczestnicy zajęć

Na zajęcia  koła przyrodniczego uczęszczało 4 uczniów w wieku 10-13 lat: 2 dziewczynki

 i 2 chłopców. Frekwencja na zajęciach wyniosła:98%. Dzieci systematycznie i chętnie przychodziły na zajęcia.

 

Ewaluacja

Realizacja zajęć  koła przyrodniczego przyczyniła się do zdecydowanej poprawy jakości i efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Zwłaszcza dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym, które zostały zakupione w ramach realizowanego projektu.

 Dzięki prowadzonym zajęciom udało się zmniejszyć niepowodzenia szkolne. Uczestnicy zajęć osiągnęli dobre i bardzo dobre oceny przyrody, zarówno cząstkowe, jak i na koniec semestru/roku. Ponadto nastąpił też wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów: uczestnicy zajęć cechowali się dużą aktywnością na lekcjach przyrody oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Chętniej wykonywali zadania dodatkowe, prezentowali efekty swojej pracy na forum.

 

W ramach prowadzonych zajęć z koła przyrodniczego uczniowie uczestniczyli:

 

1.      W Akcji „Sprzątania świata” w dniu 19 września 2014 roku.

2.       W wakacyjnej kampanii recyklingowej Czyste plaże- „Alu Góra” we wrześniu 2014 roku. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w tej kampanii.

3.      W przedstawieniu, przygotowanym na uroczyste otwarcie Sali Przyrody przez Tauron Ekoenergia w dniu 23 września 2014 roku.

4.      W zajęciach edukacyjno-przyrodniczych w Sali dydaktycznej Filii Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce: „Ptaki jak ludzie, ludzie jak ptaki” w dniu 25 września 2014 roku.

5.      W konkursie przyrodniczym „Pozyskaj energię z natury” w dniu 27 listopada 2014 roku.

6.      W zajęciach edukacyjno-przyrodniczych w Sali Dydaktycznej Filii Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego : „Uroda żab” i „Polubmy nietoperze” w dniu 11 grudnia 2014 roku.

Ponadto w ramach zajęć na bieżąco przygotowywano uczniów do konkursów, które rozpoczynają

się w styczniu 2015 roku: „Łowiectwo tradycją dla dobra przyrody polskiej” oraz „Ochrona przyrody

w Słowińskim Parku Narodowym i w Nadleśnictwie Lębork”.

Bardzo zależało mi na tym, aby prowadzone przeze mnie zajęcia koła przyrodniczego były dla uczniów przede wszystkim ciekawie i atrakcyjnie spędzoną formą czasu wolnego.

I tak też było. Wynika to z wypowiedzi uczestników. Zastosowane metody zdecydowanie wpłynęły na aktywność i zaangażowanie uczniów w trakcie zajęć. Proponowane zadania były adekwatne do wieku uczestników oraz wiadomości uczniów.

Myślę, że założone cele koła zostały spełnione, a podjęta przeze mnie praca miała sens. O czym świadczą wszystkie sukcesy moich uczniów.

           

Pomoce dydaktyczne

Uczestnicy zajęć koła przyrodniczego korzystali z licznych pomocy dydaktycznych zakupionych 

w ramach projektu. Pomoce w znaczny sposób uatrakcyjniły zajęcia i przyczyniły się do szybszego zrozumienia wielu zjawisk przyrodniczych. W ramach projektu zakupiono: tablicę interaktywną, lornetki, globusy, szkielet człowieka, tors człowieka, mikroskop i preparaty mikroskopowe, przewodniki do oznaczania gatunków roślin zwierząt, lupy. Na zajęciach często wykorzystywano tablicę interaktywną do projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji samodzielnie wykonywanych przez uczniów, a także do wykonywania zadań zgromadzonych w multibookach oraz uzupełnianie foliogramów w wersji ćwiczeniowej.

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 924 743
Wczoraj: 328
Dzisiaj: 268
Online: 3
c) 2011-2020 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem