Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
jadłospis

Jadłospis na CZWARTEK:

2020-10-01

rosół ryżowy 300ml

schab pieczony 100g

ziemniaki 200g

mizeria ze śmietaną i jogurtem 100g

kompot z czarnej porzeczki/woda z cytryną 200ml 

kalendarium

Kalendarium:

2020-10-02 08:00:00 PIĄTEK
Dzień Tabliczki Mnożenia
do wakacji

Do wakacji:

267 dni

Dokumenty

1. STATUT SP SZCZENURZE

2. SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA

3. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

4. CEREMONIAŁ SZKOLNY

5.ZASADY DZIAŁANIA WOLONTARIATU SZKOLNEGO

6. REGULAMIN WOLONTARIATU

7. ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

8.REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

9.Regulamin dowozów uczniów

10. Karta zapisu do szkoły

11. Karta zapisu do przedszkola, wola kontynuacji

12. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych

13. 

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

 

Szkoła Podstawowa w Szczenurzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.

 

 

  • Data publikacji strony internetowej:

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 


  • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

 


  • - zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej;

 


  • - treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności;

 


  • - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

 


  • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

 

Wyłączenia

 

 


  • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 


  • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia:

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Malek.

 

  • E-mail: sekretariat@szkolaszczenurze.pl

 

  • Telefon: 5966631174

 

Każdy ma prawo:

 

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

 

  • Adres: ul. Szkolna 2, 84-360 Łeba

 

  • E-mail: sekretariat@szkolaszczenurze.pl

 

  • Telefon: 598663117

 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne, które nie posiada schodów, istnieje możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej.

 

2. Podobne wejście znajduje się od strony parkingu, również nie posiada schodów, istnieje możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych.

 

3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

 

4. W budynku nie ma windy.

 

5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 

6. Na parterze i na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

7. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

 

8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

doc.JPG Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia z języka  kaszubskiego

pdf.JPG doc.JPG Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 958 895
Wczoraj: 645
Dzisiaj: 81
Online: 6
c) 2011-2020 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem